Lampa mezi ulicemi Sečská a Štěchovická

Základní údaje

Název návrhu:
Lampa mezi ulicemi Sečská a Štěchovická
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Josef Macháček
Předpokládané náklady:
150.000,- CZK

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Mezi těmito ulicemi v místě ubytovny resp. za lékařským střediskem není veřejné osvětlení. V noci je tam v tomto důsledku velmi náročné procházet a to i s ohledem na bezpečnost. Nehledě na tristní situaci, že poslední lampa na této cestě končí cca 100 metrů a pak je prostě tma a nic...

Současný stav:

Poslední lampa je v křížení pěší cesty v blízkosti mateřské školy. Následně cesta vede okolo soukromé ubytovny až ke zdravotnímu středisku a dále k ke křížení ulice Štěchovická a Kružberská - tento úsek je absolutně bez veřejného osvětlení.

Zamýšlený stav:

Ideálním a zamýšleným stavem je na zmiňovaném úseku přidat cca 2 lampy pouličního osvětlení.