Veřejné úschovné skříňky

Základní údaje

Název návrhu:
10. Veřejné úschovné skříňky
Lokalita, které se návrh týká:
Vršovice -Vinohrady
Předkladatel:
Jan Baše
Předpokládané náklady:

950 000 Kč

Video z místa realizace

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Návrh vychází z faktu, že je málo míst, kde by si mohl člověk odložit zavazadla a pokračovat dále neobtížen zbytečnostmi. Úschovny zavazadel jsou v podstatě jen na některých nádražích, samoobslužné úložné boxy jsou v Praze pouze na Hlavním nádraží, na Holešovickém nádraží a na Masarykově nádraží – což je vše mimo Prahu 10, které podobné zařízení chybí. Provoz těchto úložných boxů by ocenili nejen lidé z okolí, ale také maminky s dětmi či starší lidé, kteří půjdou navštívit úřad.

Současný stav:

Místo, které navrhuji pro umístění úložných boxů, je přesně mezi budovami radnice Prahy 10, které jsou označeny jako A a B. Byla by to obdoba toho, jak jsou již umístěné cykloboxy z minulého ročníku Mojí stopy, které jsou mezi budovami B a C. Toto místo je nyní prázdné a zcela nevyužité (kromě umístěné poštovní schránky), v současnosti je zakrývají reklamní stojany. Proto by bylo pro tento záměr naprosto ideální.

Zamýšlený stav:

Úložné boxy jsou jednoduché na instalaci, nepotřebují žádný speciální základ, pouze se provede připojení na elektrickou energii (z budovy radnice). Můj návrh počítá s pozinkovým provedením, proto bude nutné nad boxy zhotovit přístřešek, aby boxy nebyly na dešti (viz. přiložené fotografie). Boxy by bylo z estetického hlediska vhodné umístit doprostřed stěny. Můj návrh vychází z nabídky firmy Karl W. Müller Vertriebs GmbH, z jejichž programu by se hodilo 7 kusů typu GES3110. Možno vybrat i jinou.