Lavičky s výhledem na sídlišti Skalka

Základní údaje

Název návrhu:
15. Lavičky s výhledem na sídlišti Skalka
Lokalita, které se návrh týká:
Strašnice
Předkladatel:
Roman Matoušek
Předpokládané náklady:

120 000 Kč

Video z místa realizace

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Cílem návrhu je poskytnout místo na odpočinek s výhledem do okolí v jednom z mála zelených území na sídlišti Skalka. Jedná se o pás zeleně mezi ulicemi Nedvězká a Žernovská v blízkosti metra Skalka. Pás zeleně je u ulice Žernovská mírně vyvýšený a poskytuje tak příjemné výhledy do okolí. Umístněním laviček na svahu v blízkosti ulice Žernovská bude vytvořen odpočinkový prostor, který v tomto okolí zcela chybí.

Současný stav:

V současnosti se na území nachází zatravněná plocha, v blízkosti je chodník a parkoviště. Nachází se zde již odpadkový koš, kousek dál jsou ještě nevzrostlé jehličnaté stromy. Zvolené místo si přímo nejakou lavičku žádá (viz foto).

Zamýšlený stav:

Návrh počítá s osazením tří laviček a zpevněním povrchů pod lavičkami v blízkosti chodníku u ulice Žernovská. Lavičky by měli poskytnout pohodlí a být z uživatelsky příjemných materiálů, zejména ze dřeva (např.: http://www.mmcite.com/#!parkove-lavicky/vltau). Bezprostřední okolí laviček bude zpevněno dlažbou, či jinou povrchovou úpravou, která zabrání vzniku bláta pod lavičkami.