Inteligentní lavičky

Základní údaje

Název návrhu:
6. Inteligentní lavička
Lokalita, které se návrh týká:
Vršovice -Vinohrady
Předkladatel:
školní parlament ZŠ Kodaňská
Předpokládané náklady:

350 000 Kč

Video z místa realizace

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Dětem trápí nedostatek relaxačního prostoru v rámci trávení volného času žáků mimo budovu školy. Z tohoto důvodu školní parlament přihlásil návrh na instalaci inteligentní lavičky na chodník před budovou školy. Vzhledem k tomu, že chodník není ve správě MČ Praha 10, bylo v rámci technické analýzy autorům navržena změna umístění. Školní parlament tedy rozhodl, že lavičku navrhne do prostoru přilehlého parku Heroldovy sady.

Současný stav:

Žáci nemají možnost smysluplného trávení volného času v bezprostřední blízkosti školy. Posedávají na zábradlí, které dělí vozovku od chodníku a mají tendenci přebíhat přes frekventovanou komunikaci na protilehlý chodník, na kterém lavičky umístěny jsou. Svým chováním ohrožují vlastní bezpečnost a zdraví. Současný neutěšený stav nevyužitého rozlehlého prostoru nabádá děti k nevhodným aktivitám.

Zamýšlený stav:

Instalace inteligentních laviček, které jsou nejen zajímavým designovým prvkem sloužícím k oživení veřejného prostoru a relaxaci, ale zároveň nabízí možnost připojení k Wifi, dobíjení mobilů a zjištění údajů o času a kvalitě ovzduší v místě. Vzhledem k tomu, že je v současné době běžné vlastnit tzv. chytrý telefon, mají možnost získávání informací i žáci a obyvatelé blízkéo okolí, kteří nemají doma internet.
Zároveň se jedná o čistou energii v podobě solárního napájení, jde tedy o zcela nezávislý ekologický provoz.