Hmyzí hotely

Základní údaje

Název návrhu:
17. Hmyzí hotely
Lokalita, které se návrh týká:
Celá Praha 10
Předkladatel:
Tomáš Klouček, 01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis"
Předpokládané náklady:

103 000 Kč

Video k realizaci

O projektu

Odůvodnění návrhu:

Projekt počítá s instalací dvanácti hmyzích hotelů v parcích a na zelených plochách Prahy 10.Jedná se o podporu přirozeného výskytu hmyzu na zelených plochách. Hmyz je důležitý pro koloběh přírody a ekologické vztahy v ní. Je součástí potravního řetězce či funguje jako rostlinní opylovači.Cílem instalace je poskytnout těmto živočichům bezpečný úkryt, ale také ukázat spoluobčanům, že takový hotel si mohou sami na své zahradě vyrobit. Proto také všude plánujeme informační ceduli a box na letáčky.

Současný stav:

Parkové a další zelené plochy, které jsou ve městě velmi dobře opečovávané, a tudíž na druhou stranu neposkytují mnoho přirozených úkrytů pro užitečný hmyz a členovce, kteří mohou sloužit i jako potrava pro ptáky či opylovači.

Zamýšlený stav:

Na dvanácti místech celé Prahy 10 bude na samostatném kůlu umístěn hmyzí hotel s informační cedulkou a plastovým boxem na informační letáčky. Vznikne tak více možností úkrytu pro užitečný hmyz a spoluobčané se dozvědí, k čemu je takový hotel dobrý a že se s jeho stavbou mohou sami přidat. Projekt výrazným způsobem podporuje biodiverzitu ve městě.