Aktuálně

Aktuálně

Co se děje aktuálně? Chystáme se na hlasování!

Ve dnech 13.-16.2.2017 proběhla prezentační setkání k návrhům, které prošly technickou analýzou jako realizovatelné a tedy postupují do finále. Je jich celkem 21 za takřka 10 milionů korun. V kategorii velkých projektů, jejichž finanční náročnost je v rozmezí 500 tis. až 1 milion bude o přízeň veřejnosti bojovat 8 z nich. V kategorii malých projektů, jejichž náklady jsou do půl milionu korun, je jich 13. 

Seznam hlasovatelných návrhů je ke stažení ZDE.

Jak bude probíhat hlasování?

Hlasování spustíme 1.3.2017 ve 12:00 a ukončeno bude 16.3.2017 v 19:00 hodin. Hlasování bude probíhat elektronicky a hlasující budou moci, stejně jako loni, uplatnit pozitivní i negativní hlasy. Hlasovací aplikace bude přístupná z webových stránek www.moje-stopa.cz a bude určena pro obyvatele Prahy 10 a uživatele veřejných prostor na této městské části. Pro občany, kteří nemají přístup k internetu, bude k dispozici hlasovací místo ve Středisku územního rozvoje na úřadě MČ Praha 10.  

K hlasování je potřeba mobilní telefon, na nějž bude hlasujícímu odeslán unikátní PIN kód, který bude muset hlasující zadat při vstupu do aplikace  a na základě jehož se zaznamená hlasování (tedy princip podobný interetovému bankovnictví). Přesný návod k hlasování bude součástí aplikace. 

Výsledky hlasování budou vyhlášeny na akci Fórum Zdravé Prahy 10, které se uskuteční dne 16.3.2017  v KD Barikádníků od 17:00 hodin. Do realizace vítězných projektů se úřad pustí vzápětí a i do příprav podkladových materiálů pro realizaci budou zapojeni autoři vítězných návrhů.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak byly prezentovány návrhy pro jednotlivé lokality?

13.2. v ZŠ U Roháčových kasáren návrhy pro oblast Vršovice

14.2. v ZŠ Brigádníků návrhy pro oblast Strašnice

15.2. v ZŠ Hostýnská návrhy pro oblast Malešice

16.2. v ZŠ Švehlova návrhy pro oblast Zahradní město/Záběhlice

a to vždy od 17:30 hodin.

 

--------------------------------------

Výzva pro podání návrhů skončila, občané nám oficiálně podali 43 návrhů, jejich seznam je ke stažení ZDE.

V období prosince a ledna budou všechny návrhy prověřeny z hlediska realizovatelnosti a finanční náročnosti, v únoru odstartujeme informační kampaň k hlasování, které je naplánováno na březen 2017.

--------------------------------------

Během září a října bylo úřadu podáno celkem 57 námětů, které se vztahují ke konkrétním pozemkům na Praze 10.

U těchto pozemků pracovníci úřadu provedli analýzu majetkoprávních vztahů a soustředili se i na vyhodnocení, zda zamýšlené náměty nejsou v kolizi s dlouhodobými záměry města. Prověřováním procházel i možný střet s existujícími inženýrskými sítěmi, které by mohly u případných realizací znamenat riziko především u investic stavebního charakteru. Výsledky 1. kola technické analýzy jsou ke stažení ZDE

Od 1.11. do 30.11. byl na těchto stránkách pod záložou "Přihlaste projekt" aktivní formulář pro podání oficiálního návrhu do projektu Moje stopa. Návrh bylo možné podat i papírovou formou, formuláře byly k dispozici v Informačních centrech úřadu a ve Středisku územního rozvoje. Se svým návrhem se mohl zapojit i ten, kdo prozatím svůj námět s úřadem nekonzultoval. Technická analýza bude pokračovat i v prosinci a lednu.

Návrhy je možné podat do 30.11.2016!

Neváhejte a udělejte něco pro místo, ve kterém žijete. Zanechte svoji stopu na mapě Prahy 10!

Sledujte projekt Moje stopa i na Facebooku!

 

-----------------------------------------------------------------

Podrobnosti k jednotlivým projektům z prvního ročníku naleznete pod záložkou "Archiv Moje stopa 2015", níže jsou uvedeny souhrnné informace, které byly zveřejněny v srpnovém vydání časopisu Naše Praha 10:

Jak si vede sedm statečných?

Více než 5000 účastníků pilotního ročníku bylo pro radnici Desítky dostatečných argumentem pro pokračování v projektu Moje stopa, pro nějž je v rozpočtu Prahy 10 opět uvolněno 5 milionů korun.

V loňském roce projekt zaujal několik desítek občanů, kteří se se svými nápady přihlásili s odhodláním zanechat stopu na mapě Prahy 10. Z padesáti podaných návrhů jich bylo 33 posouzeno jako realizovatelné a schopné projít veřejným hlasováním, které proběhlo v únoru tohoto roku a jehož se zúčastnilo 5024 hlasujících. S označením vítěz z této volby vzešlo sedm návrhů, jejichž předpokládané celkové náklady na realizaci byly do stanoveného limitu 5 000 000 Kč.

Všech sedmi návrhů se ujali pracovníci z odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje a spolu s jejich navrhovateli pracují na realizaci. Toto úsilí prozatím nebylo v ulicích Prahy 10 moc zřejmé, ale touto dobou už přináší výsledky. U metra Strašnická již došlo k úpravám dřevin a opravě opěrných zídek. Na řadu přijde čištění zdí a výměna mobiliáře.

Pracuje se také v parku Solidarita, v němž kromě revitalizace zeleně projdou opravami lavičky a další místa k odpočinku. Pro ty aktivnější bude vybavení parku obohaceno o houpačku a herní prvek. Všech navržených úprav se návštěvníci parku dočkají na podzim.

Velký pokrok zaznamenal vývoj projektu Sejdeme se na dvoře, jehož realizaci komplikoval majetkoprávní vztah k dotčenému pozemku, jenž má v pronájmu bytové družstvo. Realizační tým musel počkat na souhlas členské schůze. Ten byl v červnu vysloven a i tento projekt bude během září zrealizován.

To samé se ale, bohužel, nedá říci o projektu Revitalizace okolí Botiče, do jehož realizace má co říci správce vodovodů a kanalizací. Díky zákonné povinnosti dodržování ochranných pásem je nutné zpracovat projekt zamýšlené skateboardové dráhy tak, aby bylo normám učiněno za dost, což ale realizační tým neodradilo a snaží se najít kompromisní variantu řešení.

 

Cyklisté budou moci od podzimu využívat sadu čtyř cykloboxů u Vršovického nádraží tak, jak bylo navrženo v projektu Bezpečné uložení kol na Praze 10. Výhledově je v plánu umístění těchto boxů i u budovy úřadu a u metra Strašnická. Majstrštikem je v tomto projektu fakt, že se podařilo najít dodavatele, který dodává cykloboxy v provedení pohonu na solární energii.

 

Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí je jedním z projektů, jejichž realizace je během na dlouhou trať. Vzhledem k tomu, že řeší dopravní záležitosti, a na Kubánském náměstí zasahuje do tramvajové trati, vstupuje do rozhodování o něm několik orgánů státní správy. V současné době je zpracováván projekt tak, aby vyhovoval všem požadovaným normám.

Realizace Kapličky Malešice vyžaduje také hodně trpělivosti. Především musel úřad vyřešit zápůjčku pozemků, které jsou v majetku hlavního města, a nyní probíhá stavební řízení. Ale vzhledem k tomu, že jeden z navrhovatelů je současně tvůrcem projektové dokumentace, probíhá celá příprava na velice profesionální úrovni.

Proces participativního rozpočtování není jednoduchý, ale radnice Desítky řadí realizaci vítězných projektů mezi své priority stejně, jako spuštění druhého ročníku projektu Moje stopa, o němž vám budeme průběžně přinášet informace na těchto stránkách a na webu a facebooku Prahy 10.